topmenuleft

本地長洲一天遊

   

賽馬會贊助2022年 (守護社區抗疫計劃) 於觀塘,深水埗,何文田區

探訪殘疾人士,長者及長者中心,派發防疫物資及生活用品。

      

      

聖誕節聯歡會

    

本地旅遊BBQ

     

職安培訓復生會2021年9月中秋節於紅磡派月餅、飯盒及水果給300位長者

     

職安培訓復生會和慈善皇后陳昭昭及各慈善機構一起於石硤尾派發愛心月餅給長者

 

        

 

        

 

職安培訓復生會於南昌邨舉辦嘉年華,有多元化節目和攤位遊戲及量血壓。

 

       

 

       

職安培訓復會屯門大會堂舉辦安枕無憂樂飄搖演唱會,工傷者們唱出自已的心聲,解心中憂鬱,

回顧工傷時每一位工傷者們都在徘徊無助時.在職安培訓復生會的幫助下,走出工傷陰影.今天

能夠勇敢地走向舞台面對在場的每一位觀眾.